Thông báo

Thông báo lịch thi

THÔNG BÁO Lịch tổ chức Kỳ thi V-SAT năm 2024 tại Trường Đại học Cần Thơ Căn cứ Đề án tổ chức Kỳ thi V-SAT,

Xem thêm »

Thông báo số 2

Trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ mở cổng cho thí sinh đăng ký tham gia “Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học

Xem thêm »

Thông báo số 1

Bắt đầu từ năm 2024 Trường Đại học Cần Thơ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Kỳ thi đánh

Xem thêm »