Lịch thi

LỊCH THI ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2024
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ (CTU.V-SAT)

Đợt Ngày thi Thời hạn nhậnhồ sơ đăng ký dự thi Ngày mở cổng đăng ký dự thi Ngày dự kiến cấp bảng điểm
1 19, 20, 21/04/2024 15/03/2024 – 04/04/2024 15/03/2024 02/05/2024
2 10, 11, 12/05/2024 08/04/2024 – 25/04/2024 08/04/2024 22/05/2024
3 24, 25, 26/05/2024 29/04/2024 – 15/05/2024 29/04/2024 06/06/2024

Địa điểm thi: Khu II – Trường Đại học Cần Thơ

Địa chỉ: Đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ