Thông báo số 2

Trường Đại học Cần Thơ dự kiến sẽ mở cổng cho thí sinh đăng ký tham gia “Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học – V-SAT” vào 15/3/2024